skip to Main Content

Privacyverklaring

Werkschoenen.nl, gevestigd aan Houtweg 47, 8167 PJ, Oene, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Werkschoenen.nl
Houtweg 47, 8167 PJ, Oene
0416 – 342 754

Persoonsgegevens die wij verwerken
Werkschoenen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Bedrijfsnaam
– IP adressen
– Gegevens over activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Werkschoenen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Werkschoenen.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Het verlenen en factureren van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming
Werkschoenen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Werkschoenen.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Werkschoenen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens worden bewaard conform onderstaande tabel.

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 7 jaar > Klantcontact/overeenkomst
Adres > 7 jaar > Klantcontact/overeenkomst
Telefoonnummer > 7 jaar > Klantcontact/overeenkomst
Emailadres > 7 jaar > Klantcontact/overeenkomst
IP Adres > 7 jaar > Klantcontact/overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden
Werkschoenen.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Werkschoenen.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om de technische werking van onze website te garanderen, voor statistieken & analyse, en voor advertenties en profilering. Voordat we cookies uit deze laatste twee categorieën plaatsen vragen we eerst uw toestemming.

De cookies die wij gebruiken vallen in de volgende categorieën:

Noodzakelijke cookies: noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken, ook slaan we met deze cookies uw cookievoorkeuren op. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Cookies voor statistieken & analyse: deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door gegevens te verzamelen over het gedrag op onze website en te rapporteren. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics en Hotjar. Deze cookies worden pas geplaatst als uw toestemming geeft voor de cookies in deze categorie via de cookie-instellingen optie op onze website.

Cookies voor advertenties en profilering: deze cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Deze site gebruikt de volgende aanvullende cookies:

  • Google Ads Remarketing
  • LinkedIn Insight

Deze cookies worden pas geplaatst als uw toestemming geeft voor de cookies in deze categorie via de cookie-instellingen optie op onze website.

U kunt via de cookie-instellingen op onze website altijd uw voorkeuren voor cookiegebruik aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Werkschoenen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@werkschoenen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Werkschoenen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Werkschoenen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@werkschoenen.nl